Журналға жазылу

Жазылуды «Қазпошта» АҚ-ның кез келген бөлімшесінен, соның ішінде интернет желісі бойынша, басылым редакциясында, сондай-ақ «Еуразия пресс» агенттігі» ЖШС мен «Эврика-Пресс» ЖШС кеңселерінде рәсімдеуге болады.

Журнал индексі 75860
Анықтамалар үшін телефондар: 8 701 717 05 99, 8 777 282 72 99

 

Оформить подписку можно в любом отделении АО «Казпочта», в том числе по интернету, в редакции издания, а также ТОО «Агентство «Евразия пресс» и ТОО «Эврика-Пресс».

Индекс журнала 75860
Справки по тел: 8(701)717-05-99, 8 777 282-72-99