2019 жыл

№ 1 (2019ж.) «Заң және Заман»журналында жарияланған мақалалар тізімі

1. Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының баспасөз қызметінің материалдары (2-3 б.)
2. Е.Мерзадинов, Академия ректоры
Алқада сөз сөйлеуі (4-7 б.)
3. Ж.С. Сейтаева, Академияның Кәсіби деңгейді арттыру институтының доценті, з.ғ.к., қауымдастырылған профессор, әділет кеңесшісі
«Борьба с торговлей людьми по миграционным маршрутам» – от идеи до реализации» (8-11 б.)
4. А.Мұхаметжанов, Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының Нормашығармашылық қызметін үйлестіру басқармасының бастығы
«Совершенствование уголовного и уголовно-процессуального законодательства» (14-17 б.)
5. А.Балмұханов, Ақтөбе облысы Хромтау аудандық сотының төрағасы
«Жаңа буынды сот жүйесі – заман талабы» (18-19 б.)
6. Алматы және Солтүстік Қазақстан облыстары прокуратурасының материалдары
«Отказ прокурора от обвинения – как средство защиты конституционных прав (20-21 б.)
7. Н.С.Петрова, Ақмола облысы прокуратурасы басқармасының аға прокуроры
«Защита трудовых прав» (22-23 б.)
8. Д.Х. Найманова, Академияның Кәсіби деңгейді арттыру институтының доценті
А.С. Қуатова, Академияның Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру институтының аға оқытушысы, философия PhD докторы
«Совершенствование отечественного законодательства» (24-27 б.)
9. Ж.О.Нурбетова, аға прокурор, Академияның Түркістан облысындағы өкілі,
М.Б. Аралбаева, аға прокурор, Академияның Жамбыл облысындағы өкілі
«Практикоориентированность курсов повышения квалификации как основа эффективности работы представителей Академии в регионах» (28-30 б.)
10. С.М. Сапаралиева, Академияның Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру институты директорының орынбасары, з.ғ.к.,
«К вопросу реализации Академией обучения по программам послевузовского образования» (31-32 б.)
11. Б. Нұрмағамбетов, Академияның Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру институтының кафедра меңгерушісі, саяси ғ.к.
А.Тынышбаева, Академияның Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру институты кафедрасының профессоры, әлеум.ғ.д.
«Актуальные вопросы реализации трехъязычного образования в послевузовском образовании» (33-35 б.)
12. Abdimazhitov Y., «Studing foreign experience» (36 б.)
13. Құттықтаулар (37-38 б.)
14. Академияның спорттық өмірі (39 б.)

№ 2 (2019 ж.) «Заң және Заман» журналында жарияланған мақалалар тізімі

1. С.Темірболатов, журналдың бас редакторы, прокуратураның құрметті қызметкері
«Воспоминания о Г.Б. Елемисове – прокуроре и личности» (2-3 б.)
2. Қ. Мәми, Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесінің Төрағасы
Приветственное слово (6-7 б.)
3. Е.Мерзадинов, Академия ректоры
Конференция материалдары (8-11 б.)
4. К.Балтабаев, Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті кафедрасының профессоры, з.ғ.д., профессор
«Роль и значение Концепции правовой политики РК на 2010-2020 годы в совершенствовании уголовного законодательства» (12-15 б.)
5. Г.Қуаналиева, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің профессоры, з.ғ.д,
Н. Сәулен, Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті кафедрасының аға оқытушысы
«Қазақстан Республикасы қылмыстық заңнамасының теориялық және тәжірибелік сұрақтары» (16-20 б.)
6. С.Темірболатов, журналдың бас редакторы, прокуратураның құрметті қызметкері
«Некоторые вопросы процессуальных гарантий для участников уголовного судопроизводства» (20-23 б.)
7. Д.Найманова, Академияның Кәсіби деңгейді арттыру институтының доценті
«Совершенствование института государственных обвинителей» (24-25 б.)
8. Х.Дәуешов, Атырау облысының прокуроры
«Внедрение цифровых технологий в судопроизводство – важнейшее условие обеспечения прав граждан» (26-27 б.)
9. Ұ.Орынбасарұлы, Ақтөбе облысы Әйтеке би ауданының прокуроры
«Ауданымыздың әлеуметтік саласындағы заңдылықтың сақталуын прокурорлық қадағалау» (28-29 б.)
10. Д. Мұқанов , Бас әскери прокурордың көмекшісі, з.ғ.к.
«Возмещение ущерба – приоритетная задача государства» (30-31 б.)
11. А. Баймаханов, Академия докторанты
«Елі үшін жасаған ерлік ешқашан өшпейді» (32-35 б.)
12. Б. Бәкірова, Академияның Алматы облысындағы өкілі, аға прокурор
«Ғибратты ғұмыр немесе ұстаз мерейі» (36-37 б.)
13.  Құттықтаулар (38 б.)
14. Академияның іс-шаралары (39 б.)

№ 3 (2019 ж.) «Заң және Заман» журналында жарияланған мақалалар тізімі

(ҚР БП жанындағы Құқық қорғау органдары академиясының 4 жылдығына арналған арнайы шығарылым)

1. С.Темірболатов , журналдың бас редакторы, прокуратураның құрметті қызметкері
Колонка главного редактора (2 б.)
Жалпы мәліметтер (3-9 б.)
2. М. Акаев, Академияның Кәсіби деңгейді арттыру институтының директоры
Интервью (10-15 б.)
3. Г. Шушикова, проректор – Академияның Ведомствоаралық ғылыми-зерттеу институтының директоры
Интервью (16-21 б.)
4. Ш. Шаяхметов, Академияның Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру институтының директоры
Интервью (22-28 б.)
5. Аппарат материалдары (29 б.)
6. Кадрлық даму басқармасының материалдары (30 б.)
7. Халықаралық ынтымақтастық басқармасының материалдары (31-32 б.)
8. Қаржылық және материалдық-техникалық қамтамасыз ету басқармасының материалдары (33 б.)
9. Ақпараттық-коммуникациялық жүйелерді дамыту және сүйемелдеу бөлімінің материалдары (34 б.)
10. Редакциялық-баспа қызметі бөлімінің материалдары (35 б.)
11. Кезекші бөлімнің және жұмылдыру бөлімшесінің материалдары (36 б.)
12. Ә. Шындалиев, Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы аппаратының басшысы,
М. Кемалов, Бас Прокурордың аға көмекшісі
«У истоков» (С.Г. Темирбулатову посвящается) (37-39 б.)

№ 4 (2019 ж.) «Заң және Заман» журналында жарияланған мақалалар тізімі

1. Г. Қарақұлова, прокуратура органдары ардагерлер кеңесінің төрағасы
«Жизнь, во имя служения народу» (2-11 б.)
2. Г. Өтебаев, прокуратура органдарының ардагері, 3-сыныпты мемлекеттік әділет кеңесшісі,з.ғ.д.
«Представительство интересов государства в суде по уголовным делам: перспективы, проблемы и пути их совершенствования» (12-14 б.)
3. Н. Алпысов, Академияның Ведомствоаралық ғылыми-зерттеу институты орталығының бастығы
«Пробелы и коллизии в законодательстве о воинской службе» (15-17 б.)
4. Р. Балашов, Академияның Кәсіби деңгейді арттыру институтының аға оқытушысы
«Противодействие легализации (отмыванию) доходов от наркопреступности» (18-21 б.)
5. Т. Әлібаев, Кызылорда облысы прокурорының орынбасары
«Заман талабымен үндес» (22-23 б.)
6. Р. Исаев, Жамбыл облысы прокурорының орынбасары
«Роль прокуратуры в защите прав осужденных» (24-25 б.)
7. Е. Қуанышев, Жамбыл облысы прокурорының аға көмекшісі
«На защите трудовых прав граждан» (26-27 б.)
8. Ж. Нақышев, Қарағанды облысы Бұқар Жырау ауданының прокуроры
«Разрушение автомобильных дорог общего пользования – прокурорский анализ» (28-31 б.)
9. Н. Мамытов, прокуратура органдарының құрметті қызметкері, PhD докторы,
«Конститутционная ценность государственных секретов» (32-35 б.)
10. К. Әлқожаев, ҚР Бас әскери прокуратурасының жетекшісі
«Кадрларды таңдай білу ө жауапты іс» (36-37 б.)
11. Г. Елемісовты еске алу (38 б.)
12. Қ. Ибраев, прокуратура органдарының ардагері
«Абыз асқар асулар» (39-40 б.)

№ 5 (2019 ж.) «Заң және Заман» журналында жарияланған мақалалар тізімі

1. Жамбыл облысы прокуратурасының аппараты «Окно в историю» (2-3 б.)
2. Жалпы мәліметтер (4-15 б.)
9. Ж.Қ. Құсайынов, Жамбыл облысының прокуроры
«Такое наследство – защищать закон» (16-18 б.)
10. Б. Телеу, Жамбыл облысы прокурорының бірінші орынбасары
«Холодная голова и горячее сердце» (19-20 б. )
11. Р. Исаев, Жамбыл облысы прокурорының орынбасары
«Жизненные мудрости» (20-21 б.)
12. Е. Қуанышев, Жамбыл облысы прокурорының аға көмекшісі
«Рыцарь надзора» (22-23 б.)
13. Х. Сыдықов, Жамбыл облысы прокурорының көмекшісі
«Ценность закона в служении людям» (24 б.)
14. Б. Жанұзақұлы, Жамбыл облысы прокуратурасы басқармасы бастығының орынбасары
«Законно – значит справедливо» (25 б.)
15. З. Адамбаева, Жамбыл облысы прокуратура органдарының ардагері
«Моя судьба» (26-29 б.)
16. И. Бельянская, Қазақстан Республикасы прокуратура органдарының ардагері
«Спасибо наставнику» (30-31 б.)
17. К. Абдрахманова, Жамбыл облысы прокуратура органдарының ардагері
«Сбывшиеся мечты» (32-33 б.)
18. А. Ким, Жамбыл облысы прокуратура органдарының ардагері
«Как все начиналось» (34 б.)
19. Е. Сарузенов, Жамбыл облысы прокуратура органдарының ардагері
«Обеспечивая законность» (35 б.)
20. Е. Сатыбалдиев, Жамбыл облысы прокуратура органдарының ардагері
«Прокуратура – вся моя жизнь» (36-37 б.)
21. Г. Талипова, Академия өкілі
«Талипов Кабдылмажит Шаймарданович – 75 лет» (38-40 б.)

№ 6 (2019 ж.) «Заң және Заман» журналында жарияланған мақалалар тізімі

1. Құттықтаулар (2-5 б.)
2. Академияның іс-шаралары (6-8 б.)
3. Г.К. Шушикова, проректор-Ведомствоаралық ғылыми-зерттеу институтының директоры
Материалы Криминологического форума (9-10 б.)
4. Д. Сүлеймен, Академияның Ведомствоаралық ғылыми-зерттеу институтының аға ғылыми қызметкері
«О некоторых аспектах расследования уголовных дел об авиационных происшествий» (11-15 б.)
5. Л. Әділова, Академияның Кәсіби деңгейді арттыру институты директорының орынбасары
Алишева М, Академияның Кәсіби деңгейді арттыру институтының доценті
«О некоторых мерах по противодействию браконьерству в Республики Казахстан» (16-21 б.)
6. Т. Мұқатаев, Академияның Ведомствоаралық ғылыми-зерттеу институтының аға ғылыми қызметкері
«Правовые меры противодействия торговле людьми в Казахстане» (22-25 б.)
7. А. Баймаханов, Академия докторанты
«Bala Qayipsizdigi»әлеуметтік экспериментін жүргізу нәтижелері»     (26-27 б.)
8. А.Тұрсынов, Академия магистранты
«Роль прокуратуры в развитии института ювенальной юстиции» (28-29 б.)
9. А.Қапезов, Шымкент гарнизонының әскери прокуроры
«Перспективы совершенствования профилактики правонарушений в войсках» (30-31 б.)
10. Г. Рудакова, Ресей Федерациясы прокуратурасының ардагері
«Не только семья и школа в ответе за воспитание детей и подростков» (32-34 б.)
11. Новеллы в законодательстве
Қазақстан Республикасы Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің баспасөз қызметі (35 б.)
12. Б. Жылқыбаев, Қазақстан Республикасы Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Маңғыстау облысы бойынша департаментінің басшысы
«Новые векторы противодействия коррупции» (36-38 б.)
13. Құттықтаулар (39-40 б.)

 

Яндекс.Метрика